โบรกเกอร์ Forex แนะนำ ประจำปี 2022 (คะแนน 8-9.5)

Exness คือ โบรกเกอร์ Forex ที่ผมแนะนำมากที่สุด สำหรับปีนี้ โดยคุณสมบัติที่ผมใช้เปรียบเทียบมีเป็นล้านอย่าง (ฮ่าๆ) โดยหลักๆ แล้วคือเรื่องความน่าเชื่อถือ และค่าบริการ ในบรรดา โบรกเกอร์ Forex ที่ผม เทรดมามากมายหลายสิบ Exness คือดีสุด ง่ายสุด ถูกสุด และปลอดภัยในระดับที่เทรดกันมาเป็นสิบปี และผมเองถอนเงินมาแล้วเกิน 1 ล้านบาท

Exness ไม่ได้มีดีอย่างเดียว ข้อเสียก็มี เช่นการเปิด ปิดออเดอร์ที่ค่อนข้างช้าเวลาข่าวแรงๆ เพราะช่วงนั้นคนจะเข้าออเดอร์กันรัวๆ ทำให้เซิฟเวอร์ทำงานหนัก

EXNESS ดีที่สุดเรื่องความรวดเร็ว ความง่าย ให้บริการคนไทยมาเกินสิบปี นักเทรดชาวไทย ใครๆ ก็รู้จัก

ยังคิดไม่ออกว่าจะแนะนำกี่โบรก อาจจะแค่ Exness กับ gmi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

โบรกเกอร์ Forex ที่น่าสนใจ เก็บเป็นข้อมูลไว้ไม่เสียหาย (คะแนน 5-8)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

โบรกเกอร์ Forex แย่ๆ เก็บเอาไว้เตือนใจ จะได้ไม่หลงผิดอีก (คะแนน0-4)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

เตือนภัย ระวัง โบรกเกอร์ กลิ่นตุๆ ไปจนถึงเน่าแล้ว (คะแนน -1 ถึง -10)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.